+ Yorum Gönder
Edebiyat Bölümü ve Şehir Efsaneleri Bölümünden Samsun Şehrinin Efsanesi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Kısaca
  Yeni Üye

  Reklamlar


  Samsun Şehrinin Efsanesi

  Reklamlar


  Samsun Efsaneleri

  Samsun Şehrinin Efsanesi

  Samsun Şehir Efsaneleri

  Samsun Şehrinin Efsanesi Hakkında Bilgi

  KIZILIRMAK EFSANESİ

  Kızılırmak'ın bir tarafından öbür tarafına gelin gidecekmiş. Gelin ailedeki yedi kardeşten tek kız imiş. Kızı ailesi ata bindirmiş. Kızılırmak'ın öbür tarafından gelen seymen alayı gelini alıp yola çıkmışlar. Düğün alayı Kızılırmak Köprüsü'nün üzerinden geçerken köprü seymen alayının ağırlığını çekemeyip çökmüş. Gelin ve düğün alayına katılanların çoğu ölmüş. Kurtulanlardan bazıları gelinin ailesine, bazıları ise erkeğin ailesine haber götürmüşler. Bu haberi duyup, gelinin ailesinden gelen kardeşi köprünün başında şunları söylemiş:


  Yedi kardeştik de bindirdik ata

  Köprünün başında oldu bir hata

  Aldırdık gelini Kızılırmak'a

  Ne yaptın Kızılırmak ne yaptın allı gelini

  Gelini gelini de Türkmen torunu

  Köprüden geçerken köprü bükülüp çöktü

  Bütün seymen Kızılırmak'a düştü,

  Bu hali görenin hep aklı şaştı

  Ne yaptın Kızılırmak ne yaptın allı gelini

  Gelini gelini de Türkmen torunu

  Davulcusu kaya başı dolaşır

  Seymeni koyun gibi meleşir

  Damat Bey'e kara haber ulaşır

  Ne yaptın Kızılırmak ne yaptın allı gelini

  Gelini gelini de Türkmen torunu


  Haber damat tarafına ulaşınca damat koşarak gelip, köprünün başında şunları söylemiş:

  Bileydim de nazlı yare varaydım

  Atının başından tutup yedektim

  Düşüyorum dedikçe de sıkı sıkı tutaydım

  Ne yaptın Kızılırmak ne yaptın allı gelini

  Gerdanı beş karış benim yarimi

  Damat bir süre sonra kendinden geçip, sersemleşir ve şunları söyler:

  Avcıyı getirin de şu kartalı vursun

  Dalgıcı getirin de gelini bulsun

  Cerrah getirin de Damat Bey'in halinden bilsin

  Ne yaptın Kızılırmak ne yaptın allı gelini

  Gerdanı beş karış benim yarimi


  Bir süre sonra düğün alayından ölenleri bulmak için bir çok kişi Kızılırmak boyunca dizilip ölenleri aramışlar. Bulanları köylüler kendi köylerine götürüp toprağa gömmüşler. Sonunda da bu olay günümüze kadar gelmiştir.
  CİNİ BAĞDAT (CÜNEYD-İ BAĞDADİ) TÜRBESİ SÖYLENCESİ (SAMSUN)
  Terme İlçesi’nin Dibekli Köyü’nde Cüneyd-i Bağdadi Türbesi’nin adı halk ağzında Cini Bağdat’a dönüşmüştür. Türbeye ilişkin söylence şöyledir.
  İslam ordularıyla Samsun önlerine gelen Cüneyd adlı yiğit, düzlükte savaşırken kolunu yitirir. Savaşa savaşa bir tepede şehit düşer. Kolunun ve bedeninin düştüğü yerlere birer türbe yaptırılır. Daha sonra kol, gövdenin yanına gömülür, ama ertesi gün kolun eski yerine döndüğü görülür.
  Kaynak: Yurt Ansiklopedisi

  EĞRİ KALE (ÇINGIRLI KALE) SÖYLENCESİ (SAMSUN)

  Terme İlçesi’nin Kırgıl Köyü’ndeki kale inanışa göre kul yapısı değildir, bunu Nuh Peygamber zamanında gemilerin bağlanması için Tanrı yapmıştır. İlk kar buraya yağar. Üstüne duman çökerse havanın bozulacağına inanılır.
  Söylenceye göre bir zamanlar Çarşamba ve Terme Ovaları denizle kaplıdır. Kale o zamanlar çok yüksek olduğu için gemilerin iskelesi durumundadır. Halk su gereksinimini buradaki yağmur sularınıntoplandığı, dinlendirildiğisarnıçlardan, havuzlardan sağlamaktadır.
  Çok çok sonra toprak yarılır, İstanbul boğazı oluşur, denizlerin birbirine karışmasıyla kalenin bulunduğu yerdeki sularda çekilir, Samsun Ovası ortaya çıkar.
  Günümüzde de toprak biraz kazıldığında su, kum, midye kabuklarına rastlanmaktadır.

  Tütüne ilişkin söylence

  Çok eski devirlerde amazon denen savaşçı kadınlar yaşarmış Samsun ve çevresinde bunlar kendileri gibi küçük çocuklarını ve başka ülkelerden kaçırdıkları kızı çocuklarını da kendileri gibi yetiştiriyorlarmış.

  Günün birinde Karadenizden gelen savaşçılar Amazonları yener ve iç kesimlere doğru sürerler onlarda kendilerini kurtarmak için saçlarını keser ve toprağa gömerler.Zamanla bu saçlar filiz verir tütün olurlar.

  Bir başka efsaneye göre de Yaylalarda sürülerini yayan çobanlar ısınmak için kendi kendine yetişip insan eli değmeden kurumuş tütün yapraklarını yakarlar.oluşan dumanı içerlerine çekerler zamanla bu duman hoşlarına çeker kamış dallarından yaptıkları borularla duman çekme işini büyütürler zamanla kendielrine başkalarıda katılır böylelikle bütün dünya tütünü tanımış olur.

 2. Misafir

  Cevap: Samsun Şehrinin Efsanesi

  Reklamlar  Çok güzel bir efsane ya ben hepsini bir arada bulacağımı hiç bulamamıştım 3. Misafir

  Cevap: Samsun Şehrinin Efsanesi

  ilki çok uzuuun ama ben heosini çok beğendim:-)

 4. Misafir

  Cevap: Samsun Şehrinin Efsanesi

  Samsun ne kadar güzel bir şehir ve efsanesi de bir o kadar güzel

 5. Misafir

  Cevap: Samsun Şehrinin Efsanesi

  Ben bir Samsunlu olarak bu efsaneleri çok beğendim TEŞEKKÜR EDİYORUM

+ Yorum Gönder