+ Yorum Gönder
Belirli Günler ve Dünya Madenciler Günü Bölümünden Madenler İle İlgili Bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  Madenler İle İlgili Bilgi

  Reklamlar


  Madenler Hakkında Bilgiler
  Maden Ne Demektir
  Maden Çeşitleri Nelerdir

  ''Maden,
  yer kabuğunun iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallere verilen addır
  Ve ekonomiye kazandırılması süreci,jeoloji mühendislerinden,Maden ve Metalurji ve malzeme mühendislerine kadar çeşitli

  Mühendislik dallarında çalışan mühendisleri içine alan uzun bir süreçtir Birçok maden çeşidi vardır Yer altından çıkartılır Elmas madeni bu gruba örnek olarak verilebilir

  Enerji hammaddelerinin büyük bölümünü, kömür, petrol, doğalgaz gibi (bitkisel ve hayvansal kökenli) fosil yakıtlar oluşturmaktadır Ancak son zamanlarda, jeotermal enerji kaynakları ile nükleer yakıt hammaddesi olarak kullanılan uranyum ve toryum mineralleri de enerji hammaddesi olarak kabul edilmektedir

  Açık oyuk teras madenciliği
  Açık-oyuk teras madenciliği maden kütlelerinin yüzeye çok yakın ve her üç boyutta eşit dağılım gösterdiği durumlarda tatbik edilir Bu tür maden çıkarma ocakları teraslar halinde gittikçe derinleşen çanak görünümündedirler

  Yüzeydeki kaya ve toprak örtüsü alındıktan sonra delikler açılır, patlayıcı maddeler yardımı ile maden parçalanarak daha önce oyulmuş olan orta kısma toplanır Madenler buradan dışarı taşınır Taşıma işlemi, küreklerle olabileceği gibi en alt kısma yerleştirilen tünel römorkları ile yeraltından da yapılabilir

  Bakır madenlerinin çoğu bu metodla çıkarılır Molibden, alüminyum (boksit) ve uranyum madenleri için de bu metod geçerlidir Bu metodun en büyük faydası, emniyetli ve ucuz üretim sağlamasıdır

  Alüvyon madenciliği
  Alüvyon madenciliği, denizlerin, göllerin, nehirlerin kıyılarına yığılan kum, çakıl gibi malzeme ile karışık madenleri ayırma metodlarıdır Alüvyon madenciliğinde, kum veya çakıl, tava biçiminde kaplara aktarılarak su ile beraber tavaya dönme hareketleri yaptırılır Ağır madenler dipte kalır, kum, taş ve çakıl gibi malzeme savrulur Bu işlem basınçlı su fışkırtılarak da yapılabilir Alüvyon madenciliği, tabiatta serbest olarak bulunan altın, zirkonyum ve elmas çıkarmak için de geçerlidir

  Okyanus madenciliği
  Dünyada belki de en çok maden ihtiva eden kaynaklardan biri de okyanuslardır Okyanuslarda madenler üç şekilde bulunur: Okyanusun sularında erimiş olarak, okyanus dibinde çökelti halinde ve okyanus dibinde kayalar şeklinde

  Okyanus suyundan, magnezyum oksit, sodyum klorür, bromür elde edilir Okyanus diplerinde kristal yapıda manganez ve fosforit yığınlarının mevcut olduğu, araştırmalarla anlaşılmıştır Manganez, bilhassa Hawaii adalarının güneydoğusunda, 1290x645 metrelik bir sahada 3000-4800 metre derinlikte yer alır Kaliforniya kıyılarında yer alan fosfor pentaoksit ise 365 metre derinlikte olup, manganeze göre daha kolay çıkarılır Okyanus diplerinde bulunan diğer madenler ise petrol ve tabiî gazdır Açık denizlerde yüzen platformlar yardımı ile, okyanus diplerine sondaj yapılarak, bu yeraltı zenginlikleri elde edilmeğe başlanmıştır Meksika Körfezi, Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi bu tür kaynaklara birer örnektir

  Yeraltı madenciliği
  Yeraltı madenciliği, yüzeyden derinlerde yer alan madenleri çıkarmak için seçilen metoddur Bu metodla maden çıkarma oldukça zor ve zaman alıcıdır Önce mağaralar açılır, sonra bu mağaralara havalandırma ve aydınlatma sağlanır Tüneller birbirine ya dik kanallardaki asansörlerle veya meyilli tünellerle bağlıdır Tünellerde su birikmemesi için tulumbalar kullanılır Tünel tavanları kalaslarla kaplanarak çökme önlenir Tünel ucundan yeni maden çıkarabilmek için, önce delikler delinir Yıkılan maden parçaları bu kısımdan geriye taşınır Tekrar kalaslarla tünel yapılır ve bu şekilde kazma işlemi devam eder Kazma işlemi, aşağıya, yukarıya veya ileri doğru olabilir

  Açık oyuk şerit madenciliği
  Açık-oyuk şerit madencilik metodu, yüzeye yakın yatay doğrultuda yayılmış maden yatakları için elverişlidir Maden çıkarılan sahanın hafif meyilli olması, işi kolaylaştırır Maden ocağı, dibi yassı çanak biçimindedir Toprak, şerit halinde açılır Ters istikametten, bu şeride paralel bir şerit daha açılır Bu şeritten çıkan maden diğer şerit üzerine aktarılarak işlem devam eder Modern ekskavatörlerle, şerit açma işlemi ve madenin nakli çok kolay olur Bu tür madencilik umûmiyetle kömür işlerinde tatbik edilir Kömür, yumuşak bir maden olduğu için kazılması da kolaydır.

+ Yorum Gönder