+ Yorum Gönder
Belirli Günler ve Dünya İnsan Hakları Günü Bölümünden İnsan Hakları Günü İle İlgili Kompozisyon ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  İnsan Hakları Günü İle İlgili Kompozisyon

  Reklamlar


  İnsan Hakları Günü Hakkında Kompozisyon Örneği
  İnsan Hakları Günü Kompozisyon

  Dunya insan haklari gunu.jpg

  İnsanlar arasında din, dil, ırk, renk, yaş ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların tamamına İnsan Hakları denir.

  İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak olan kurallardır. Bir insanın, başka bir insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruyla bağdaşmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır.

  İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltere’den ortaya atıldı. 19. Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilali Avrupa’da insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır.
  Amerikan Cumhurbaşkanı Roosvelt ile İngiliz Başkanı Churcill tarafından imzalanıp duyurulan Atlantik Beyannamesinde insan hakları genişletildi. Bu beyannamede insanlara millet, inanç, ırk ayırımı gözetmeksizin herkes için eşit haklar konmuş ve yasaların korumasına verilmiştir.

  24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün öncelikle amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni kabul ve ilan etti.

  Günümüzdeki İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur. Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan bir duyurudur.

 2. Yeni Admin
  Super Moderator

  Cevap: İnsan Hakları Günü İle İlgili Kompozisyon

  Reklamlar  Dil dil ırk cins fark etmez bütün insanlar eşit olduğu için ve bugün insan hakları günü olması vesile ile bunu bütün insanlara anlatılmalı ve bunu hem yaşamalı hem de yaşatmalıyız.+ Yorum Gönder