+ Yorum Gönder
Belirli Günler ve Dünya İnsan Hakları Günü Bölümünden Dünya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde Hak ve Özgürlükler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  Dünya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde Hak ve Özgürlükler

  Reklamlar


  Dünya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde Hak ve Özgürlükler Nelerdir
  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde Hak ve Özgürlükler  10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul ve ilan edilmiş olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, önsözüyle birlikte 30 maddeden oluşmakta, 1-21. maddeler arasında klasik temel haklara, 22-27. maddelerde ise sosyal ekonomik ve kültürel haklara yer verilmektedir. Beyanname tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasını garanti altına almaktadır. Buna göre, herkes cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir.

  Zamanımızda, insan haklarının gelişimi çerçevesinde, bu hakların gruplandırıldığını görüyoruz:

  Buna göre, Can ve mal güvenliği, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ve siyasi haklar gibi geleneksel hak ve özgürlükler, birinci kuşak haklar çalışma hakkı, adil ve eşit ücret, insan haysiyetine yaraşır bir yaşam düzeyine kavuşma hakkı ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı gibi bir takım ekonomik ve sosyal haklar da ikinci kuşak haklar haklar olarak adlandırılmaktadır. Teknolojik gelişmeye paralel olarak temiz bir çevrede yaşama hakkı, bilgisayar verilerine karşı özel hayatın korunmasını isteme hakkı, sanat ve bilim özgürlüğü, tüketici hakkı, tıbbi ve biyolojik gelişmelere karşı korunma gibi haklar da üçüncü kuşak haklardır ve bu haklar sürekli gelişmektedir. Avrupa Birliği tarafından hazırlanmakta olan Temel Haklar Sözleşmesinde de onurlu yaşama hakkı, özgürlük, eşitlik, dayanışma, vatandaşlık hakları, adli haklar ana başlıklar altında tüm bu haklar güvence altına alınmıştır.

 2. Yeni Admin
  Super Moderator

  Cevap: Dünya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde Hak ve Özgürlükler

  Reklamlar  Dünya insan hakları demek dünyanın hangi yerinde olursa olsun zulüm gören birine yapılan zulmüne dur demek ve aç kalan çocukları doyurmak ve onlara yapılan haksızları durdurmaktır işte buna insan hakları denir.+ Yorum Gönder